معنی و ترجمه کلمه گل آویز به انگلیسی گل آویز یعنی چه

گل آویز

fuchsia
lady's eardrop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها