معنی و ترجمه کلمه گل سفید ویژه سفیدکارى و ساختن سرچپق و چاپ چلوار به انگلیسی گل سفید ویژه سفیدکارى و ساختن سرچپق و چاپ چلوار یعنی چه

گل سفید ویژه سفیدکارى و ساختن سرچپق و چاپ چلوار

pipe clay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها