معنی و ترجمه کلمه گل سنبل به انگلیسی گل سنبل یعنی چه

گل سنبل

hyacinth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها