معنی و ترجمه کلمه گل مانند به انگلیسی گل مانند یعنی چه

گل مانند

argillaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها