معنی و ترجمه کلمه گل ها را دسته کردن به انگلیسی گل ها را دسته کردن یعنی چه

گل ها را دسته کردن

wreathe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها