معنی و ترجمه کلمه گل ها را دسته کردن به انگلیسی گل ها را دسته کردن یعنی چه

گل ها را دسته کردن

wreathe

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها