معنی و ترجمه کلمه گل و بوته کشیدن به انگلیسی گل و بوته کشیدن یعنی چه

گل و بوته کشیدن

diaper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها