معنی و ترجمه کلمه گل چاى به انگلیسی گل چاى یعنی چه

گل چاى

tea rose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها