معنی و ترجمه کلمه گل گل یا سیمان مخصوص درزگیرى و بتونه به انگلیسی گل گل یا سیمان مخصوص درزگیرى و بتونه یعنی چه

گل گل یا سیمان مخصوص درزگیرى و بتونه

lute

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها