معنی و ترجمه کلمه گمراه شدنى به انگلیسی گمراه شدنى یعنی چه

گمراه شدنى

corruptible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها