معنی و ترجمه کلمه گمراه شده توسط نفس خود به انگلیسی گمراه شده توسط نفس خود یعنی چه

گمراه شده توسط نفس خود

self blinded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها