معنی و ترجمه کلمه گمنامى به انگلیسی گمنامى یعنی چه

گمنامى

anonymity
oblivion
obscurity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها