معنی و ترجمه کلمه گم کردن به انگلیسی گم کردن یعنی چه

گم کردن

bewilder
lose
mislay
misplace
miss
tine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها