معنی و ترجمه کلمه گناهکار قلمداد نمودن به انگلیسی گناهکار قلمداد نمودن یعنی چه

گناهکار قلمداد نمودن

incriminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها