معنی و ترجمه کلمه reality به فارسی reality یعنی چه

reality


حقيقت ،واقعيت ،هستى ،اصليت ،اصالت وجود
روانشناسى : واقعيت
بازرگانى : هستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها