معنی و ترجمه کلمه import به فارسی import یعنی چه

import


مفهوم ،ورود،واردات ،وارد کردن ،به کشور اوردن ،اظهار کردن ،دخل داشتن به ،تاثير کردن در،با پيروزى بدست امدن ،تسخير کردن ،اهميت داشتن ،کالاى رسيده ،کالاى وارده ،(درجمع )واردا ت
کامپيوتر : وارد کردن
قانون ـ فقه : عمل وارد کردن
ب ازرگانى : واردات ،کالاى وارده
ورزش : بازيگر خارجى تيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها