معنی و ترجمه کلمه import quota به فارسی import quota یعنی چه

import quota


بازرگانى : سهميه وارداتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها