معنی و ترجمه کلمه گنبد آسمان به انگلیسی گنبد آسمان یعنی چه

گنبد آسمان

firmament

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها