معنی و ترجمه کلمه گنبد نیلگون به انگلیسی گنبد نیلگون یعنی چه

گنبد نیلگون

welkin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها