معنی و ترجمه کلمه گنبد نیم گرد به انگلیسی گنبد نیم گرد یعنی چه

گنبد نیم گرد

concha

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها