معنی و ترجمه کلمه گنجایش انباره به انگلیسی گنجایش انباره یعنی چه

گنجایش انباره

storage capacity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها