معنی و ترجمه کلمه گنجایش تانک یا مخزن به انگلیسی گنجایش تانک یا مخزن یعنی چه

گنجایش تانک یا مخزن

tankage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها