معنی و ترجمه کلمه گنجایش مجرا به انگلیسی گنجایش مجرا یعنی چه

گنجایش مجرا

channel capacit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها