معنی و ترجمه کلمه گنجایش کشتى برحسب تن به انگلیسی گنجایش کشتى برحسب تن یعنی چه

گنجایش کشتى برحسب تن

tonnage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها