معنی و ترجمه کلمه گنجشگ خانگى به انگلیسی گنجشگ خانگى یعنی چه

گنجشگ خانگى

sparrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها