معنی و ترجمه کلمه گندمى به انگلیسی گندمى یعنی چه

گندمى

wheaten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها