معنی و ترجمه کلمه گند دهان به انگلیسی گند دهان یعنی چه

گند دهان

fetid
halitosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها