معنی و ترجمه کلمه گنگ به انگلیسی گنگ یعنی چه

گنگ

dumb
incommensurable
inexpressive
irrational
mute
speechless
surd
tongueless
unvocal
voicless
whist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها