معنی و ترجمه کلمه گهگیرى به انگلیسی گهگیرى یعنی چه

گهگیرى

paroxysm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها