معنی و ترجمه کلمه گواهى مستقیم به انگلیسی گواهى مستقیم یعنی چه

گواهى مستقیم

eyewitness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها