معنی و ترجمه کلمه گوجه دار به انگلیسی گوجه دار یعنی چه

گوجه دار

plummy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها