معنی و ترجمه کلمه گودال فاضل آب به انگلیسی گودال فاضل آب یعنی چه

گودال فاضل آب

cesspit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها