معنی و ترجمه کلمه گوزن کانادایى به انگلیسی گوزن کانادایى یعنی چه

گوزن کانادایى

cariboo
caribou

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها