معنی و ترجمه کلمه گوساله خنثى به انگلیسی گوساله خنثى یعنی چه

گوساله خنثى

freemartin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها