معنی و ترجمه کلمه گوساله وار به انگلیسی گوساله وار یعنی چه

گوساله وار

vealy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها