معنی و ترجمه کلمه گوساله پروارى به انگلیسی گوساله پروارى یعنی چه

گوساله پروارى

steer
vealer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها