معنی و ترجمه کلمه گوسفندوار به انگلیسی گوسفندوار یعنی چه

گوسفندوار

sheepish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها