معنی و ترجمه کلمه گوسفند آفریقایى سفید صورت سیاه به انگلیسی گوسفند آفریقایى سفید صورت سیاه یعنی چه

گوسفند آفریقایى سفید صورت سیاه

dorper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها