معنی و ترجمه کلمه گوسفند اخته به انگلیسی گوسفند اخته یعنی چه

گوسفند اخته

wether

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها