معنی و ترجمه کلمه گوسفند مرینوس به انگلیسی گوسفند مرینوس یعنی چه

گوسفند مرینوس

merino

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها