معنی و ترجمه کلمه گوشتدار به انگلیسی گوشتدار یعنی چه

گوشتدار

fleshy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها