معنی و ترجمه کلمه گوشت آب پز شده به انگلیسی گوشت آب پز شده یعنی چه

گوشت آب پز شده

pot roast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها