معنی و ترجمه کلمه گوشت آلو به انگلیسی گوشت آلو یعنی چه

گوشت آلو

beefy
lob

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها