معنی و ترجمه کلمه گوشت آویخته به انگلیسی گوشت آویخته یعنی چه

گوشت آویخته

lappet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها