معنی و ترجمه کلمه گوشت خرد کرده و نمک زده خشک شده در آفتاب به انگلیسی گوشت خرد کرده و نمک زده خشک شده در آفتاب یعنی چه

گوشت خرد کرده و نمک زده خشک شده در آفتاب

biltong

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها