معنی و ترجمه کلمه گوشت خوک و یا گوشت گاو خشک شده به انگلیسی گوشت خوک و یا گوشت گاو خشک شده یعنی چه

گوشت خوک و یا گوشت گاو خشک شده

salami

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها