معنی و ترجمه کلمه گوشت دنده به انگلیسی گوشت دنده یعنی چه

گوشت دنده

french chop
rib
spareribs

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها