معنی و ترجمه کلمه گوشت ساق گاو به انگلیسی گوشت ساق گاو یعنی چه

گوشت ساق گاو

foreshank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها