معنی و ترجمه کلمه گوشت سرد با پنیر یخ زده به انگلیسی گوشت سرد با پنیر یخ زده یعنی چه

گوشت سرد با پنیر یخ زده

cold cuts

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها