معنی و ترجمه کلمه گوشت قلم پا به انگلیسی گوشت قلم پا یعنی چه

گوشت قلم پا

shin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها