معنی و ترجمه کلمه گوشت کباب کن به انگلیسی گوشت کباب کن یعنی چه

گوشت کباب کن

grill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها